Gremi Construccio RIME REA CONSTA


Obras Urgentes Metropolitanas S.L., nom fiscal de la marca Servicios de Pintura y Decoración, es va constituir el 29 de desembre de 1999, fruit de la unió de dos empresaris emprenedors, don Francisco Larrubia (actual administrador) i don José Luis Castaño, què ja tenien àmplia experiència en el sector de la construcció amb anterioritat.


L'objecte de la societat és la realització de treballs de guixeria, aplicació de morters *monocapa, aïllaments tèrmic-acústics, pintat de façanes, celoberts, habitatges i/o locals, pintat d'escales i/o vestíbuls, i altres treballs de pintura i decoració.Servicios de Pintura y Decoración és membre del Gremi de Constructors de Barcelona i Comarques, de la Comissió de Rehabilitació de Catalunya (RIME), està inscrita en el REA (Registre d'Empreses Acreditades), i en el CONSTA.

La societat, identificada a efectes fiscals amb el nº B-60.0110.79, té el seu domicili a Barcelona, al carrer Salvà nº 72 local 2.

Junta Arbitral de Consum de Catalunya

GRUPO SUR GRUPO SUR | C/ MAGALHAES, 16 - 08004 BARCELONA - 93 441 22 22

Servicios Urgentes de Reparaciones S.A., A-58.275.926, C\Magalhaes nº 16

Obras Urgentes Metropolitanas S.L., B-60.0110.79, C\Salvà nº 70 local 2

Emergencias y Servicios S.L., B-59.987.024, C\Salvà nº 72 local 1

Avís Legal

Valid XHTML 1.0 Transitional