Gremi instaladors Gremi Constructors RIME REA CONSTA RERA


Emergencias y Servicios S.L. es va constituir com a empresa el 30 de gener de 1992.


La societat és fruit de la unió de dos empresaris emprenedors, don Juan Carlos Castaño (actual administrador de la societat) i donya Maria del Carmen Tubío, els qui ja tenien experiència prèvia en el sector de la construcció.


L'objecte de la societat és tot tipus de reparacions d'avaries i la substitució de qualsevol tipus d'instal·lació relacionada amb edificis i/o habitatges

Emergencias y Servicios S.L. (E.Y.S., S.L.) és membre del Gremi de Constructors de Barcelona i Comarques, de la Comissió de Rehabilitació de Catalunya (RIME), està inscrita en el REA (Registre d'Empreses Acreditades), en el CONSTA, i en el RERA (Registre d'empreses acreditades per a la Retirada d'Amiant)

La societat, identificada a efectes fiscals amb el nº B-59.987.024, té el seu domicili a Barcelona, al carrer Salvà nº 72 local 1.

Junta Arbitral de Consum de Catalunya

GRUPO SUR GRUPO SUR | C/ MAGALHAES, 16 - 08004 BARCELONA - 93 441 22 22

Servicios Urgentes de Reparaciones S.A., A-58.275.926, C\Magalhaes nº 16

Obras Urgentes Metropolitanas S.L., B-60.0110.79, C\Salvà nº 70 local 2

Emergencias y Servicios S.L., B-59.987.024, C\Salvà nº 72 local 1

Avís Legal

Valid XHTML 1.0 Transitional