Gremi instaladors Gremi Constructors RIME REA CONSTA RERA

Emergencias y Servicios S.L. (E.Y.S., S.L.) és membre del Gremi de Constructors de Barcelona i Comarques amb el número de soci 9821.

Gremi Constructors

 

Forma part, també, de la Comissió de Rehabilitació de Catalunya (RIME) des del 22/03/2010. Aquesta associació és una iniciativa conjunta del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i de la Cambra Oficial de Contractistes de Catalunya, i està destinada a promoure la qualitat en la construcció.

RIME

 

La societat està inscrita en el REA (Registre d’Empresas Acreditadas) des del 30/10/2008, complint amb els articles 6 i 7 del Reial decret 1109/2007 pels quals es desplega la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

REA

 

A més, està inscrita en el CONSTA des del 27/01/2009, número d'inscripció 22. CONSTA és una fundació sense ànim de lucre que agrupa aquelles empreses de la construcció en les quals es pot confiar per realitzar obres, amb la garantia que trobarà un tracte clar, un treball ben fet i unes responsabilitats cobertes. Les empreses inscrites en el CONSTA estan legalment constituïdes i assumeixen les seves responsabilitats en matèria tècnica, fiscal, civil i laboral. I, com a usuari, si no quedés satisfet amb l'actuació de l'empresa, CONSTA li garanteix que serà degudament atès en les seves reclamacions.

CONSTA

 

La societat estè inscrita en el RERA des de l'any 2007 (Registre d'Empresas acreditades per a la Retirada d'Amiant) amb el número d'inscripció 57/AB/07-001-B.

RERA


Emergencias y Servicios SL està acreditada com a empresa adherida al sistema arbitral de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, amb el número 7269.

Agència Catalana del Consum


Junta Arbitral de Consum de Catalunya

GRUPO SUR GRUPO SUR | C/ MAGALHAES, 16 - 08004 BARCELONA - 93 441 22 22

Servicios Urgentes de Reparaciones S.A., A-58.275.926, C\Magalhaes nº 16

Obras Urgentes Metropolitanas S.L., B-60.0110.79, C\Salvà nº 70 local 2

Emergencias y Servicios S.L., B-59.987.024, C\Salvà nº 72 local 1

Avís Legal

Valid XHTML 1.0 Transitional